Kariba компанийн албан ёсны төлөөлөгч

Винтех ХХК нь Италийн улс төдийгүй дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Kariba брендийн албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. 

Kariba брендийн танилцуулга видеог хүлээн авна уу!