Blauberg компанийн албан ёсны төлөөлөгч

Винтех ХХК нь Герман улс төдийгүй дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Blauberg компанийг албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. 

Blauberg компанийн танилцуулга видеог хүлээн авна уу!