General Fittings компанийн албан ёсны төлөөлөгч

Винтех ХХК нь Италийн улс төдийгүй дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн General Fittings компанийг албан ёсоор төлөөлөн ажиллаж байна. 

General Fittings компанийн танилцуулга видеог хүлээн авна уу!